Gelişimin biyolojik (boy, kilo vb.), bilişsel (düşünce, zeka, dildeki değişim ve gelişim vb.) ve sosyoduygusal (bireyin diğerleriyle ilişkilerinde, duygularında ve kişiliğinde ortaya çıkan değişimler) boyutları vardır. Büyüme sırasında bir boyutun bazı bileşenlerinde veya diğer boyutlarda azalma ortaya çıkarken aynı boyutun farklı bileşenleri veya diğer boyutlarda artma ortaya çıkabilir. Bütün hayatımızı etkileyen bu boyutların gelişiminin büyük bir kısmı çocukluk ve ergenlik dönemlerinde tamamlanmaktadır. Bu dönemleri en sağlıklı şekilde yaşayabilmek ve gelişim boyutlarının dengeli bir şekilde büyüme göstermesi için profesyonel danışmanlardan oluşan ekibimiz destek sağlamaktadır.
Çocuk ve ergen danışmanlığı hem ailenin hem de çocuğun içinde bulunduğu terapistin ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğu, karşılıklı işbirliği ve güvene dayalı, belli bir amaca yönelik şekilde psikolojik süreçlerden geçen, birtakım psikolojik planlamalarla ilerleyen profesyonel ilişki şeklidir.
Görüşmeler ortalama 60 dakika sürmekte olup, görüşme içeriği danışanlar ve terapist arasında gizli tutulmaktadır.

Çocuk ve Ergenlerde Yaygın Görülen Bazı Sorunlar

  • Sınav Kaygısı
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Olağan Dışı İçe Kapanıklık
  • Özgüven Eksikliği
  • Sosyalleşme Sorunları
  • Anne Baba Ayrılığı Sonucu Gelişen Sorunlar
  • Aşırı Çekingenlik ve Utangaçlık
  • Okula Hazırlık ve Uyum Sürecinde Yaşanan Sorunlar
  • Sınırlara Uymakta Güçlük
  • Huzursuzluk ve Hırçınlık

Bu ve benzeri diğer sorunlarla karşılaşıyorsanız bize ulaşabilirsiniz!