Aile danışmanı,  ilişkiler açısından sorunu olan insanların evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha kolay bir biçimde gelmelerine yardımcı olurlar. Tüm aileyi etkileyen ölüm yada birisinin evden ayrılması gibi konularda ailelerin yaşayabileceği psikolojik sorunları önlemede yardımcı olmaktadırlar. Aile danışmanları aynı zamanda eşler arasındaki sorunların çözülmesine yardımcı olan terapistlerdir.

    Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak.

Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunuyoruz ve evet Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri veriyoruz.

Tüm seanslarımız 45-75 dakika arasında sürmektedir.

Her çocuğun zeka gelişiminin % 50 sinin doğumla 4 yaş arasında, % 30 unun 4 – 8 yaş arasında, % 20 sinin 8 – 18 yaşlar arasında olduğunu göz önünde bulundurursak, zeka yüzdesinin en büyük bölümünün okul öncesine rastladığını görmek mümkündür. Böylece de, oyunun ne kadar büyük bir ehemmiyet taşıdığını anlamış oluruz. Oyun aracılığıyla insanın en derinlerinde bulunan yetenekleri kendini gösterir.    Çocuklarımız oyunla deneyimler ve öğrenir. Aynı zamanda oyun çocuğun en doğal parçası olup gıda kadar önemlidir. Oyun çocuğun tecrübesini, tecrübe karşısındaki tepkisini, tecrübe sırasındaki duygularını, dilek ve arzularını kendini kabullenmesini sağlar. Özel Filiz Aile Danışmanlığı Merkezi olarak bu noktada çocuklarımızın sağlıklı kişilik ve davranış gelişimleri için alanında uzman aile danışmanları ve oyun terapistimiz eşliğinde oyun terapisi hizmeti vermekteyiz.

Çocuğun duygularını oynadığı böylece duygularını ortaya çıkararak kontrol ettiği veya fark ettiği yöntemdir. Çocuklar söylemedikleri şeyleri, düşüncelerini, duygularını (cezalandırılacaklarını düşündükleri her şeyi) oyuncak kullanarak gösterirler.

Özel oyun odamızda çocuk için güvenli atmosfer oluşturmalı: Tutarlı olmalı, sınırlı olmalı, çocukla terapötik ilişki kurulması amacıyla sabredilmelidir. Çocuğun dünyasını anlamalı ve kabul etmeli ve çocuğun seçtikleri ile yakından ilgilenilmelidir. Oynamak için seçtiği materyallerin anlamı önemli ancak duygu yargısız kabul edilmeli. Çocuğa seçme hakkı tanınmalıdır. Bu çocuğun özgüven gelişimini destekler. Çocuğun sorumluluk almasını sağlamak için seçeceği oyuncaklar ve oynayacağı oyun için kararlar çocuğa bırakılmalıdır.

Aile içinde yaşanan çatışma, boşanma ya da ayrılık durumunda, evlat edinilmiş ya da koruyucu aileye verilmiş, sevilen birinin ölümü ya da hastalığının sonuçları ile uğraşan, duygusal fiziksel ya da cinsel tacize uğramış, dikkat eksikliği bozukluğu tanısı almış olan 3-11 yaş aralığındaki çocuklara oyun terapisi hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda oyun terapisi alan çocukların ergenlik dönemlerini daha rahat geçirdikleri bilinmektedir.

Çocuğun duygularını ifade etmesini kolaylaştırır. Kendine güveni ve duygusal yeterliliğin değerini artırır. Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltır. İnsanlar arasındaki ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratır. Yerinde ve uygun davranmanın değerini artırır.

Akıl zeka oyunları; zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır. Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir. Planlı hareket etme becerisi kazandırır. Başarısızlıkta yılmamayı tekrar denemeyi öğretir. Yeni yetenekler kazandırır ve sistemli düşünmeyi sağlar. Unutkanlığa iyi gelir ve konsantrasyon yükseltir.

Dörder kişilik gruplar halinde 5 yaşından 15 yaşına kadar bütün çocuklar bu atölye çalışmamızdan faydalanabilirler. Aynı zamanda akıl zeka oyunları sadece çocuklar için değil yediden yetmişe tüm bireyler tarafından kullanılabilir.

Çift terapisi adından da anlaşıldığı üzere romantik/yakın ilişkilerde yaşanan sorunlara yönelik psikolojik müdahale yöntemlerinden biridir. Dolasıyla iki kişilik bir evrene ait sorunların çözümü için tarafların her birinin terapi sürecinde olması çok önemlidir. Çünkü bir ilişkide ortaya çıkan olası problemler çiftin her ikisinin sorumluluğu ve sonucudur.

1. Evlilikteki iletişim şekli kavgaya dönüştüyse,
2. Gereğinden fazla, şiddetli ve çözüm bulunamayan kavgalar yaşamaya başlandıysa, diğer bir değişle mutlu ve keyifli anlar kavgalı oldukları anlardan daha az yaşanıyorsa,
3. Evlilik kendi içinde bir keyif olmaktan çıkıp, devam ettirilmesi gereken bir zorunluluk haline dönüştüyse,
4. Kavgaları hep aynı konular (örneğin kıskançlık, cinsellik, çocuklar gibi konular) etrafında dönmesine rağmen, soruna çözüm üretilemiyorsa, 
5. Eşler birbiriyle hiç kesişmeyen, paralel hayatlar yaşamaya başladılarsa ve bir araya geldikleri zamanda ortak hiçbir keyfi paylaşamıyorlarsa,
6. Cinsel yaşam da dahil olmak üzere evliliğin kadın ve erkeğe dair hiçbir alanında paylaşımlarının kalmadığını hissediyorlarsa,
7. Evliliğin daha iyi olacağına dair tüm inançlarını kaybettilerse,
8. Boşanmak ya da ayrı yaşamaktan başka çözüm yolunun olmadığına inanmaya başladılarsa,  
9. Evliliklerinden alamadıkları keyfi ve mutluluğu işlerinde, başka kadınlarda/erkeklerde, çocuklarında aramaya başladılarsa,
10. Anlaşılmadıkları, değer verilmedikleri, önemsenmedikleri, istenmedikleri gibi olumsuz düşünce ve duyguların ötesinde evlilikleri ve eşleri olumlu hiçbir şey çağrıştırmadığında,
11.  Evliliklerinden kaynaklı olduğunu düşündükleri duygu ve düşünceler nedeniyle güncel yaşamları, üstlenmeleri gereken diğer roller ve sorumluluklar (örneğin iş yaşantıları, anne-babalık rolleri, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal yaşantıları) sekteye uğruyorsa,
12. İçsel ruhsal dünyalarına kaygı, panik, öfke, ümitsizlik, çaresizlik ve mutsuzluk gibi olumsuz duygular hâkim olmaya başladıysa
Evlilik ilişkileri bu durumların bir kısmına sahip ise, eşler evlilikleri için bir uzmana başvurmalıdırlar.

Load More