Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunuyoruz ve evet Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri veriyoruz.

Comment on this FAQ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.