Özel oyun odamızda çocuk için güvenli atmosfer oluşturmalı: Tutarlı olmalı, sınırlı olmalı, çocukla terapötik ilişki kurulması amacıyla sabredilmelidir. Çocuğun dünyasını anlamalı ve kabul etmeli ve çocuğun seçtikleri ile yakından ilgilenilmelidir. Oynamak için seçtiği materyallerin anlamı önemli ancak duygu yargısız kabul edilmeli. Çocuğa seçme hakkı tanınmalıdır. Bu çocuğun özgüven gelişimini destekler. Çocuğun sorumluluk almasını sağlamak için seçeceği oyuncaklar ve oynayacağı oyun için kararlar çocuğa bırakılmalıdır.

Comment on this FAQ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.