Her çocuğun zeka gelişiminin % 50 sinin doğumla 4 yaş arasında, % 30 unun 4 – 8 yaş arasında, % 20 sinin 8 – 18 yaşlar arasında olduğunu göz önünde bulundurursak, zeka yüzdesinin en büyük bölümünün okul öncesine rastladığını görmek mümkündür. Böylece de, oyunun ne kadar büyük bir ehemmiyet taşıdığını anlamış oluruz. Oyun aracılığıyla insanın en derinlerinde bulunan yetenekleri kendini gösterir.    Çocuklarımız oyunla deneyimler ve öğrenir. Aynı zamanda oyun çocuğun en doğal parçası olup gıda kadar önemlidir. Oyun çocuğun tecrübesini, tecrübe karşısındaki tepkisini, tecrübe sırasındaki duygularını, dilek ve arzularını kendini kabullenmesini sağlar. Özel Filiz Aile Danışmanlığı Merkezi olarak bu noktada çocuklarımızın sağlıklı kişilik ve davranış gelişimleri için alanında uzman aile danışmanları ve oyun terapistimiz eşliğinde oyun terapisi hizmeti vermekteyiz.

Comment on this FAQ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.